Organizator:

Współorganizatorzy:


Partner strategiczny:


Sponsor główny:
Partnerzy:


Nagrodę w postaci aparatu fotograficznego wygrała Pani Agata Fitas. Gratulujemy!

Tytuł Łodzinina Roku 2016 otrzymał Cezary Pawlak. Gratulujemy!Jolanta Kałużna
Jeszcze do niedawna znana była łodzianom jako wyjątkowo empatyczna psycholog, dziś jest dyrektorem jedynego w województwie łódzkim i trzeciego w Polsce Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego dla porzuconych dzieci o wdzięcznej nazwie „Tuli Luli”. Jolanta Kałużna wcześniej pracowała w domu małego dziecka i w ośrodku dla narkomanów. Zdobyte tam doświadczenia zaowocowały pomysłem stworzenia placówki, w której nowonarodzone dzieci znalazłyby dom do czasu zamieszkania z nową rodziną.

Dyrektorka zawsze podkreśla istotę tulenia niemowlaków i jego rolę w rozwoju dziecka. Pomysłem zainteresowała Fundację „Gajusz”, która na co dzień prowadzi hospicjum dla dzieci. Fundacja wygrała konkurs marszałkowski na stworzenie takiej instytucji. Pierwszego porzuconego malucha przyjęto na początku października 2016 roku.

Cezary Pawlak
Jest prezesem Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi, które każdego roku organizuje kwestę na rzecz ratowania zabytków najstarszej łódzkiej nekropolii. W ubiegłym roku zorganizowano ją po raz 22. Dzięki zaangażowaniu łodzian, na odnawianie zabytkowych nagrobków każdego roku udaje się zebrać około sto tysięcy złotych.

Pawlak z wykształcenia jest historykiem, ma duże doświadczenie w nauczaniu tego przedmiotu na różnych szczeblach edukacji. Pełni też rolę kustosza Muzeum Miasta Łodzi, jest koordynatorem projektów wystawienniczych, historycznych i edukacyjnych, między innymi: „Zakład Urbanowskich. Rodzina Dzieło Twórcy” (2013 r.). Został wyróżniony odznakami: „Za zasługi dla miasta Łodzi”, „Za opiekę nad zabytkami”, „Zasłużony dla kultury polskiej”.

Andrzej Wendland
Dyrektor artystyczny Tansman Festival - Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Indywidualności Muzycznych. Pełni także funkcję prezesa Stowarzyszenia Promocji Kultury im. Aleksandra Tansmana w Łodzi. Andrzej Wendland jest artystą-muzykiem, muzykologiem, edytorem oraz publicystą. Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi na Wydziale Instrumentalnym, studiował także teorię muzyki i kompozycję.

To laureat międzynarodowych konkursów wykonawczych i kompozytorskich w Polsce, Włoszech i Grecji. Jest także autorem książki „Górecki. IV Symfonia Tansman Epizody. Fenomen, Żywioł, Tajemnica”.

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz
To jeden z najbardziej znanych kardiologów i nauczycieli akademickich. Inicjator i twórca Kliniki Elektrokardiologii UM w Łodzi, renomowanego ośrodka medycznego, w którym od początku pełni funkcję kierownika.

Koordynator pierwszego w Polsce Regionalnego Programu Zapobiegania Nagłym Zgonom Sercowym „Nie pozwólmy choremu umrzeć po raz drugi”, dzięki któremu uratowano życie ponad 1300 mieszkańców naszego województwa.

Współzałożyciel i Przewodniczący Rady Fundacji „Kardiorytm”, która wspiera finansowo Klinikę Elektrokardiologii, kupując sprzęt ratujący życie. Wieloletni aktywny członek Fundacji Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi oraz wykładowca i członek Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy tej fundacji.


Od 1993 roku z inicjatywy Radia Łódź mieszkańcy Łodzi i regionu łódzkiego wybierają „Łodzianina Roku” – osobę, która ich zdaniem, poprzez swoje działania i udział w życiu miasta, najbardziej na ten tytuł zasłużyła.

Dotychczasowi laureaci plebiscytu:


Rok 2014: Beata Konieczniak i Wojciech Szrajber

W historii Plebiscytu po raz pierwszy dwie z nominowanych osób otrzymały taką samą liczbę głosów w tajnym głosowaniu Kapituły.

Beata Konieczniak jest inicjatorem powstania Fundacji "Lux Pro Monumentis", a także jej fundatorem. To organizacja pozarządowa skupiająca grupę miłośników Łodzi, jej architektury, dziedzictwa kulturowego, nowoczesnych technologii oraz możliwości, jakie niosą. Organizator Light Move Festival, jednego z większych i ważniejszych wydarzeń na kulturalnej mapie Łodzi.

Wojciech Szrajber jest dyrektorem szpitala im. Kopernika w Łodzi. Od kilku lat skutecznie i z pozytywnym efektem dla pacjentów i lekarzy przekształca szpital w nowoczesną placówkę.


Rok 2013: Marek Belka

Z okazji jubileuszu plebiscytu wybierano Łodzianina 20-lecia, którym został Marek Belka


Rok 2012: Jerzy Janowicz

To jeden z najbardziej utalentowanych młodych tenisistów na świecie. Janowicz jest pierwszym Polakiem, który dotarł do półfinału turnieju wielkoszlemowego w grze pojedynczej na Wimbledonie. Trenował w łódzkich klubach, Orkanie, AZS i MKT i barwy tego klubu reprezentuje obecnie.


Rok 2011: Radosław Wiśniewski

Lekarz, biznesmen i filantrop. W 2002 roku założył fundację Happy Kids, która działa na rzecz dzieci, które rodzicom odebrano lub ograniczono prawa rodzicielskie. Dzięki jego zaangażowaniu w działanie fundacji do tej pory w województwie łódzkim powstało 8 rodzinnych domów dziecka.


Rok 2010: Marcin Gortat

Jedyny polski koszykarz, który zagrał w finale NBA. Jest wychowankiem Łódzkiego Klubu Sportowego, a obecnie gra w drużynie Washington Wizards. Założył Fundację MG13, której celem jest pomoc młodym ludziom w realizacji własnych marzeń sportowych. Fundacja stara się odnajdować i wspierać młodych, obiecujących zawodników, a także promuje zdrowie i aktywny tryb życia.


Rok 2009: Jacek Moll

Wybitny kardiochirurg dziecięcy, od lat związany z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki. Urodził się w Poznaniu, praktykował w Zabrzu u prof. Zbigniewa Religi, ale wybrał Łódź. Jest współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Dziecka z Wadą Serca, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i licznych międzynarodowych towarzystw lekarskich.


Rok 2008: Jolanta Chełmińska

Ekonomistka, od 2007 roku na stanowisku wojewody łódzkiego. Po studiach na Uniwersytecie Łódzkim pracowała w Narodowym Banku Polskim oraz w PKO BP, gdzie została dyrektorem oddziału korporacyjnego. Wielokrotnie była nagradzana za sukcesy w bankowości, ale również za zaangażowanie w życie Łodzi.


Rok 2007: Krzysztof Candrowicz

Pomysłodawca wielu projektów związanych z kulturą w Łodzi. Stworzył Międzynarodowy Festiwal Fotografii, a także Międzynarodowe Centrum Sztuki "Łódź Art Center" mieszczące się w dawnej fabryce Scheiblera. Jest również jednym z inicjatorów zgłoszenia kandydatury Łodzi jako Europejskiej Stolicy Kultury.


Rok 2006: Leszek Markuszewski

Doktor nauk medycznych posiadający aż cztery specjalizacje - choroby wewnętrzne, diabetologia, kardiologia, medycyna sportowa. Zasłużył się przede wszystkim jako współtwórca Centralnego Szpitala Weteranów przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 2 w Łodzi. Jest również twórcą pierwszej w Polsce, nowoczesnej Kliniki Kardiodiabetologicznej.


Rok 2005: Andrzej Niemczyk

Siatkarz i trener, nazywany często ojcem chrzestnym siatkarskiej reprezentacji Polski kobiet. Pracę z drużynami kobiecymi rozpoczął w Łodzi, zdobywając z drużyną Chojeńskiego Klubu Sportowego mistrzostwo Polski. Prowadził drużyny niemieckie i tureckie, ale to z polską reprezentacją narodową udało mu się dwukrotnie zdobyć złoty medal na Mistrzostwach Europy.


Rok 2004: Marek Belka

Doświadczony polityk i ekonomista. Wykształcenie profesorskie zdobył w Łodzi. Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów, w latach 2004-2005 był szefem Rządu. W swojej karierze pracował również jako dyrektor Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a aktualnie jest prezesem Narodowego Banku Polskiego.


Rok 2003: Tadeusz Robak

Autorytet w dziedzinie hematologii, specjalizujący się w badaniach nad ostrymi i przewlekłymi białaczkami. Od wielu lat jest wojewódzkim konsultantem z tej dziedziny, a także kierownikiem Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 1996-2002 pełnił funkcję prorektora do spraw nauki Akademii Medycznej, był też ostatnim rektorem tej uczelni.


Rok 2002: Piotr Dzięcioł

Producent filmowy, rozsławiający Łódź dzięki sukcesom obrazów ze studia Opus Film, którego jest szefem. Wspierał takie produkcje jak "Edi", "Wymyk", czy "Ida". Jest również członkiem Europejskiej Akademii Filmowej, a w latach 2008-2011 zasiadał w radzie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.


Rok 2001: ks. Piotr Turek

Duchowny działający w Łodzi na rzecz osób niepełnosprawnych, ubogich i potrzebujących. Jest diecezjalnym duszpasterzem głuchoniemych, dzięki jego staraniom transmisje mszy świętych w Telewizji Polskiej są tłumaczone na język migowy. W 2009 roku założył w Łodzi Fundację Integracja JP II, która organizuje wyjazdy kolonijne i charytatywne koncerty dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.


Rok 2000: Marcel Szytenchelm

Animator kultury i aktor, znany przede wszystkim z roli w serialu "Zmiennicy". Z jego inicjatywy przy Widzewskich Domach Kultury powstało Studio Teatralne "Słup". Jest również pomysłodawcą łódzkich obchodów Dnia Tuwima i Dnia Reymonta, a także autorem lub współautorem projektów większości pomników z Galerii Wielkich Łodzian na ulicy Piotrkowskiej.


Rok 1999: Marek Edelman

Był działaczem społecznym i politycznym żydowskiego pochodzenia. W czasie wojny był jednym z przywódców powstania w getcie warszawskim, po wojnie - na stałe zamieszkał w Łodzi i to tu ukończył studia medyczne ze specjalizacją w zakresie kardiologii. Jest autorem książek i publikacji naukowych, a jego wojenne świadectwo spisała między innymi Hanna Krall w wywiadzie Zdążyć przed Panem Bogiem.


Rok 1998: Jan Machulski

Był aktorem, reżyserem i wykładowcą związanym przede wszystkim z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Przez wiele lat pełnił funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego tej uczelni. Zagrał blisko 100 ról filmowych, między innymi w kultowym "Va bank" oraz ponad 120 ról teatralnych. To z jego inicjatywy na ulicy Piotrkowskiej powstała Aleja Gwiazd.


Rok 1995: Wacław Dec

Był znanym w Polsce ginekologiem i położnikiem. Przez wiele lat pracował w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, a w 1984 roku został dyrektorem Instytutu Ginekologii i Położnictwa w Szpitalu im. Madurowicza. Był również profesorem łódzkiej Akademii Medycznej, gdzie pełnił funkcję prorektora do spraw nauczania i wychowania.


Rok 1994: Jerzy Kropiwnicki

Ekonomista i polityk, dwukrotnie zasiadał w Sejmie, pełniąc wysokie funkcje. Był między innymi Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, Ministrem Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, a w latach 2002-2010 prezydentem Łodzi. To z jego inicjatywy powstało stowarzyszenie Powrót Trzech Króli, dzięki któremu 6 stycznia ponownie jest dniem wolnym od pracy.


Rok 1993: Marek Markiewicz

Człowiek mediów i polityki. Pracował między innymi w łódzkim ośrodku Telewizji Polskiej, również jako redaktor naczelny. Był też pierwszym przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dwukrotnie zasiadał w Sejmie, a w Łodzi - zgodnie z wykształceniem - prowadził kancelarię adwokacką.


Rok 1992: Andrzej Pawelec

Biznesmen, któremu sławę przyniosły między innymi sukcesy łódzkiego Widzewa. W latach 1993-1998 pełnił funkcję prezesa tego klubu. Zasiadał również w zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jego nazwisko kilkakrotnie pojawiało się na liście stu najbogatszych Polaków, którą publikował tygodnik Wprost.


Rok 1992: Andrzej Ostoja-Owsiany

Był pierwszym niekomunistycznym przewodniczącym Rady Miejskiej w Łodzi. W 1981 roku znalazł się w gronie założycieli łódzkiego Społecznego Komitetu Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przez całe życie angażował się w działania opozycyjne i polityczne, z zawodu był prawnikiem, zasiadał też w Sejmie i Senacie.


Rok 1992: Jaromir Jedliński

Niezależny kurator kolekcji i wystaw, autor filmów o sztuce, a także kilkuset tekstów i rozmów z artystami. Przez wiele lat pracował w Muzeum Sztuki w Łodzi, w latach 1991-1996 również na stanowisku dyrektora tej instytucji. Z Łodzią związała go też Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, gdzie wykładał wiedzę o sztuce.
REGULAMIN GŁOSOWANIA SMS W PLEBISCYCIE "ŁODZIANIN 2016 ROKU"

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem głosowania SMS w plebiscycie "Łodzianin" zwanego dalej Głosowaniem, jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 130, 90-146 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144209, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Organizator).
 2. Głosowanie odbywa się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 31 stycznia 2017 roku do dnia 19 lutego 2017 roku i ma na celu wybór osoby, której przyznany zostanie tytuł Łodzianina 2016 Roku.
 3. Osoba przystępująca do Głosowania staje się jego Uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 4. W Głosowaniu udział wziąć mogą osoby fizyczne, które ukończyły osiemnasty rok życia, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Uczestnictwo w Głosowaniu ma charakter dobrowolny.
 6. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę Głosowania.
 7. Głosowanie nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm).
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Plebiscytu "Łodzianin 2016 Roku".

ZASADY UCZESTNICTWA
 1. Aby wziąć udział w Głosowaniu należy:
  1. wysłać pod numer 72601 (2,00 złote + VAT) wiadomość tekstową o treści KANDYDAT. oraz nazwisko wybranej osoby wpisane z dużej litery,
  2. oddać głos za pośrednictwem strony internetowej www.lodzianinroku.lodz.pl,
 2. Głos można oddać na jedną z czterech nominowanych osób, które wybrane zostały przez Kapitułę Plebiscytu.
 3. Wpisanie w treść wiadomości tekstowej wysłanej pod numer 72601 nazwiska osoby spoza finałowej listy pięciu nominowanych osób, nie zostanie uznane za oddanie ważnego głosu.
 4. Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów wynikających z niedostarczenia wiadomości tekstowej przez operatora sieci komórkowej.
 5. Organizator będzie prowadził rejestr głosów oddanych w sposób przewidziany w pkt 1 lit. a) niniejszego działu.
 6. TVI LODMAN będzie prowadził rejestr głosów oddanych w sposób przewidziany w pkt 1 lit. b) niniejszego działu.
 7. Rejestr głosów prowadzony będzie przez cały okres czasu, w którym możliwe jest oddanie ważnego głosu.
 8. Każda z osób głosujących systemem SMS-owym może oddać ważny głos tylko jeden raz, na jedną spośród finałowej listy pięciu nominowanych osób.
 9. Jednorazowe wzięcie udziału w głosowaniu w którykolwiek ze sposobów przewidzianych w pkt 1 niniejszego działu, przy zachowaniu wymogów formalnych i technicznych, jest jednoznaczne z oddaniem jednego ważnego głosu.
 10. Ważne głosy mogą być oddawane do dnia 19 lutego 2017 roku do godziny 23:59.
 11. Dnia 22 lutego 2017 roku zbierze się Kapituła Plebiscytu w celu wyłonienia zwycięzcy Plebiscytu "Łodzianin 2016 Roku". Tytuł "Łodzianina 2016 Roku" przypadnie tej spośród nominowanych osób, która zdobyła łączną największą liczba głosów oddanych w sposób przewidziany w pkt 1 niniejszego działu.
 12. Spośród wszystkich osób, które w jeden ze sposobów przewidzianych w pkt 1 niniejszego działu oddadzą ważny głos, wylosowana zostanie jedna osoba, która otrzyma nagrodę rzeczową, ufundowaną przez Dziennik Łódzki. Losowania dokona Kapituła Plebiscytu w dniu 22 lutego 2017 roku. Zwycięzca zostanie poinformowany drogą telefoniczną/internetową.
 13. Ogłoszenie wyników Plebiscytu "Łodzianin 2016 Roku" nastąpi w dniu 25 lutego 2017 roku podczas Gali Finałowej w Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15 w Łodzi.

DANE OSOBOWE
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.lodzianinroku.lodz.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania Głosowania i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu. Zmiany w Regulaminie nie wpływają na ważność i liczba dotychczas oddanych w sposób prawidłowy głosów.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Plebiscytu "Łodzianin 2016 Roku".
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych, które mogły mieć wpływ na przebieg głosowania.